Neteja i cura de l’entorn

En aquest punt, distingirem 2 perfils diferents de serveis. El que realitza l’Auxiliar de Neteja i el que recau sobre la Treballadora Familiar. El primer és sobretot tècnic, sota demanda del client. Neteja, organització i manteniments generals o en profunditat. D’una estança, d’exteriors o del domicili en general. El segon, responsabilitat de la Treballadora familiar, és quan l’acció recau també en una segona persona, fent copartícips el professional i l’usuari de les tasques de neteja i organització. Aquest cas es dóna normalment, en moments de readaptació de les activitats de la vida diària per part de convalescents, manteniment d’aquestes activitats en gent gran o senzillament guia i seguiment d’aquestes per part de persones amb alguna manca d’autonomia que necessitin un suport especial.