Acompanyament a Persones Dependents i Cangurs

A Tracta’m Bé els serveis de cangurs també els incloem dins de l’acompanyament. És un servei que no exclou cap edat, des de els més petits fins a les persones d’edat més avançada poden beneficia-se.

Hi han 3 aspectes molt importants que tenim en compte a cobrir mentre fem l’acompanyament.

El professional, (Treballador Familiar) s’encarrega de donar RECOLZAMENT, MOTIVACIÓ I SUPERVISIÓ a l’usuari, tingui l’edat que tingui. Nosaltres, a Tracta’m Bé, entenem el servei d’acompanyament com un servei PROFESSIONAL al igual que HUMANITZAT.

RECOLZAR, suposa ajudar a l’usuari a activar els seus propis recursos psicològics i emocionals. Entre els diferents recolzaments que es poden oferir destaquem, fonamentalment, el recolzament emocional i el foment de la seguretat. El recolzament emocional suposa empatitzar amb la persona, així com escoltar i comprendre els seus pensaments i preocupacions, tot això en concordància i al nivell de la seva edat i nivell cognitiu.

Mitjançant el recolzament emocional s’establirà una relació de confiança que permetrà un foment de seguretat en l’usuari.

La MOTIVACIÓ té com a finalitat estimular a l’usuari, de qualsevol edat, a que sigui responsable de la presa de decisions sobre ell mateix. També ens centrarem en animar a la persona assistida en la seva auto-cura. En la funció motivacional destaquen dos aspectes: EL FOMENT DE L’AUTONOMIA PERSONAL, entesa com la capacitat de desenvolupar de forma independent les AVD en la mesura de les seves possibilitats i l’impuls de la seva CONFIANÇA I AUTOESTIMA.

Per últim, però no per això menys important, fem la funció de SUPERVISIÓ en la qual es comprovarà que aquest servei es realitza d’una manera adequada  i segura per a l’usuari. D’aquesta manera, per realitzar una correcta supervisió, s’han de tenir en compte dos aspectes: l’observació i el seguiment. Són importants l’observació del correcte desenvolupament de les tasques quotidianes per part de l’usuari i el seguiment de les seves decisions sobre aspectes vitals, d’aquesta manera es podrà anant confeccionant un servei adaptat als canvis i a mida de cada usuari i la seva situació.