Higiene Personal

La higiene personal engloba tot el cos de l’usuari i té molts petits detalls, es seleccionen productes,materials i utensilis segons l’estat de la persona. És un servei on té tanta importància una bona praxis com l’actitud en el moment de dur-la a terme. La higiene personal és molt rellevant tant per prevenir i controlar infeccions com per el benestar psicològic i físic de l’usuari. S’ha de precisar els tipus d’atencions higièniques necessàries segons l’estat de salut i nivell de dependència, identificant les condicions que ha de reunir el seu entorn. Tenim en compte quin tipus de llits, accessoris i ajudes tècniques per a la higiene i el descans hi ha en el domicili per treure’n el màxim rendiment al material que tenim al nostre abast.

A Tracta’m Bé, afavorim la participació de la persona i el seu entorn  en aquestes tasques de cura personal, contribuint així a la seva autonomia i autodeterminació. Els nostres professionals, deixen cobertes les dues vessants d’aquest servei tan bàsic i a l’hora tan vital per el benestar de l’usuari, la part física i la part psicològica. El respecte a la intimitat, el tracte respectuós i l’empatia a l’hora de realitzar aquest servei i tots els altres marquen la diferència dels nostres serveis.

La higiene personal va des de les mans, els peus, la boca i els genitals fins als ulls,orelles,nas i cabells, passants per als plecs corporals, l’afaitat i el maquillatge. La higiene es realitzarà segons el cas en dutxa, banyera o llit, segons el cas.

Higiene Personal. Serveis SAD

Tenim especial cura en la higiene en els usuaris amb úlceres, pròtesis, incontinents i/o colostomitzats.

Per últim, dins la higiene personal, una cosa tan íntima com l’eliminació d’excretes, que fa que l’usuari es senti net i còmode, millorant inclús el seu descans. Cada dispositiu específic de recollida d’excretes requereix una tècnica particular de colocació o extracció i unes cures a mida. El professional a domicili recollirà aquestes excretes sota unes normes higienico-sanitàries específiques. Sempre efectuaran rentat de mans correcte, netejarà i desinfectarà el material re-utilitzable i tirarà, correctament el material d’un sol ús.

Totes aquestes tasques que formen la higiene personal, es fan dins d’un entorn de respecte per la intimitat de la persona depenent i dels seus familiars. L’auxiliar d’ajuda a domicili, tindrà sempre, i en especial aquest cas un comportament empàtic envers l’usuari,fent la seva feina amb discreció, mai fent comentaris negatius, despectius o ofensius del cos nu de l’usuari.

Servei de Fisioteràpia