Readaptació de les AVDB

Les activitats de la vida diària bàsiques (AVDB) (sovint referides només com a activitats de la vida diària o AVD), és un terme utilitzat en l’assistència sanitària per referir-se a les activitats de cura personal quotidiana de les persones. Els professionals de salut sovint utilitzen la capacitat o incapacitat d’una persona per realitzar les AVD com una mesura del seu estat funcional, sobretot pel que fa a les persones amb discapacitat i la gent gran. Els nens més petits sovint requereixen ajuda dels adults per realitzar les AVDB, ja que encara no han desenvolupat les habilitats necessàries per dur a terme de forma independent.

Les AVD es defineixen com “les coses que normalment fem … com alimentar-nos, banyar-se, vestir-se, rentar-se, treball, economia domèstica, i l’oci.”Es poden utilitzar equips i dispositius d’adaptació per millorar i augmentar la independència en la realització de les AVD.

La readaptació d’aquestes activitats és molt important donat que, a  major readaptació major és l’autonomia de l’usuari. La nostra funció i la finalitat de la nostra feina és mantenir o augmentar aquesta autonomia.

La readaptació pot venir per diferents causes: en nens (adquisició d’hàbits), en persones convalescents (per un accident o per una malaltia), per manca d’educació en certs aspectes (persones provinents de famílies en risc d’exclusió social o altres cultures) i també en demències i deteriorament cognitiu relacionats a l’edat i les seves malalties.

En qualsevol d’aquests casos, és important una readaptació d’hàbits i rutines d’auto-cura i per aquests casos tenim unes estratègies d’intervenció adequades a cada cas i cada persona. Fem servir estratègies de modificació de conducta i resolució de conflictes, sempre des de l’acompanyament y amb tècniques d’ajuda humanitzades.

Som sensibles davant dels problemes de comunicació que poden tenir les persones dependents, per això busquem la millor manera per l’usuari d’arribar a ell d’una manera personalitzada,professional i propera.

Per a la readaptació, tenim en compte també les facilitats que pot obtenir del seu domicili l’usuari per això ajudem a distribuir, actualitzar i senyalitzar els espais, mobiliari i eines domèstiques ajudant així a l’usuari a readaptar-se durant o després de la seva malaltia o convalescència. El manteniment i entrenament d’hàbits d’autonomia en situacions quotidianes al domicili és, un dels nostres serveis més sol.licitats i freqüents ja que, el poder tenir cura d’un mateix és una part molt important sigui quin sigui el nivell d’assoliment en cada una d’aquestes activitats.