Tallers d’Estimulació Cognitiva

Els tallers consisteixen en una sèrie d’exercicis, adaptats,diversos i dinàmics. Es poden fer individualment o en grup (màxim 6 persones). Els quals, amb esforç i constància ajuden a complir el seu objectiu: mantenir i millorar l’agilitat mental i les capacitats per a la vida diària. Aquests exercicis poden ser pràctics, orals i/o escrits. Segons l’habilitat a treballar o l’adaptació als usuaris.

Els Tallers Cognitius estan oberts a propostes i iniciatives. La motivació és fonamental, per tant tota proposta serà positivament valorada. Aquests Tallers Cognitius són dinàmics i adaptables, amb la finalitat d’afavorir la motivació i la seva correcta realització.

El perfil de l’usuari/ beneficiari d’aquests tallers es dividiran segons el seu estat cognitiu. No fa falta tenir cap deteriorament per gaudir dels tallers, però si el deteriorament ha començat o és avançat, tenim tallers de totes mides i necessitats!

ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DELS TALLERS SÓN:

  • Mantenir les coordenades temporo-espacials i personals.

  • Mantenir les funcions mentals superiors (memòria, atenció, pràxies, gnosis, percepció auditiva, llenguatge verbal i escrit, raonament abstracte i càlcul) en el nivell actual d’acompliment.

  • Millorar la qualitat de vida de l’usuari.

  • Recuperar la memòria a llarg termini a través de la pròpia autobiografia o episodis històrics anteriors comuns.

EXEMPLES DE TALLERS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA:

  • De memòria: Fitxes de cares i noms, d’agrupació o categorització. Memòria selectiva. Làmines amb grau de dificultat evolutiva. Dites i refranys. Joc del memòria.

  • De reminiscència: Festes tradicionals, Història de Vida, Oficis, Aficions, Temes Generals…

  • Ludoteràpia: Consisteix en fer ús de jocs de taula. Amb aquesta activitat un important treball d’estimulació, però d’una manera molt lúdica i divertida, trencant amb l’estructura habitual de les activitats desenvolupades habitualment en els tallers d’estimulació cognitiva habituals.

  • Taller de Premsa: seleccionarem una notícia d’actualitat d’un periòdic o revista, llegir-la, comentar-la i a partir d’aquí treure un debat sobre la mateixa en la qual participen.