Usuari del mes d’abril: Ana Morales

L’Ana és una senyora amb molt de caràcter i molta energia. Fa un temps li van diagnosticar Alzheimer. Poc a poc les seves capacitats cognitives han anat minvant. Té descuits freqüents, s’oblida d’algunes converses i la qualitat de la parla també s’ha vist afectada. Per sort té amb ella al seu marit Rafael, com a cuidador principal i la seva filla Ana que, tot i no viure amb ells manté una supervisió diaria del seu estat tant de salut com benestar general.

Ella va ser qui ens va contactar i va decidir contar amb els nostres serveis per a oferir suport tant al Rafael com a l’Ana. Actualment realitzem Tallers d’Estimulació Cognitiva al seu domicili 3 cops per setmana. També els ajudem a fer gestions fora de casa quan es requereix.

Agrair-los públicament el haver confiat amb nosaltres per assistir-los, ajudar-los i acompanyar-los en aquest moment de les seves vides. L’Alzheimer és un procés dur per a molts, usuaris i familiars. Vetllem per a mantenir una bona autonomia familiar, acompanyar-los i treballant per alentir el deteriorament cognitiu de l’Ana i donar suport al Rafael. Una parella de les que poques queden.

Gràcies família!

Vetllem per a mantenir una bona autonomia familiar, acompanyar-los i

treballant per alentir el deteriorament cognitiu de l’Ana…