Suport Familiar i Descans del Cuidador Principal

Tracta‘m Bé, en som conscients de la importància i de la responsabilitat que recau sobre la figura del cuidador principal. Familiars que assumeixen el rol de cuidadors i que es fan càrrec de moltes feines relacionades amb la cura del familiar malalt.
En les famílies on hi ha un malalt, sigui crònic o temporal hi ha un cuidador principal en una situació de vulnerabilitat, estrès i incertesa que està en risc també, de patir problemes físics i emocionals.
Els nostres professionals, en aquest servei, faciliten l’adaptació del cuidador principal als processos de canvi familiar, mantenint-lo informat i capacitat per prevenir, en la mesura del possible la síndrome del cuidador principal.
Detectem, de la manera més ràpida possible, les dificultats que poden aparèixer en el procés de la cura i acompanyem al cuidador principal a afrontar les situacions més complexes i la presa de decisions.
Fomentem en el cuidador principal l’autocura tant física com emocional. Físicament li recomanem un bon dormir, menjar i adoptar postures correctes a l’hora de mobilitzar el familiar i l’aconsellem en com fer servir les ajudes tècniques necessàries per facilitar la seva tasca de cuidador. Emocionalment i socialment els ajudem a acceptar les reaccions emocionals com a normals, reforçant les positives i els hi ensenyem a identificar els símptomes que avancen una SOBRECÀRREGA. Inclús l’ajudem a preparar-se emocionalment, per si ha d’experimentar la pèrdua de la persona cuidada.
Si el que es busca és un DESCANS del cuidador principal sense institucionalitzar (ingressar) al familiar dependent, aquest és el servei adient. Des d’1 hora fins a les que es necessitin per donar un temps lliure al cuidador i que disposi del temps necessari per cuidar-se a si mateix, mantenir aficions i mantenir l’aïllament, sabent i estant tranquil que el seu familiar està en les millors mans.
Aquest servei és el més flexible i adaptatiu de tots els que oferim. L’objectiu en aquest àmbit és alleujar les tasques, càrregues i responsabilitats al cuidador principal de la família oferint així un suport que s’estén a tota la família.