Serveis Assistencials a Domicili – SAD

Les Activitats de la Vida Diària Bàsiques (AVDB), sovint referides només com a activitats de la vida diària o AVD, és un terme utilitzat en assistència sanitària per referir-se a les activitats de cura personal quotidiana de les persones. Els professionals de la salut sovint utilitzen la capacitat o incapacitat d’una persona per realitzar les AVD com una mesura del seu estat funcional, sobretot pel que fa a les persones amb discapacitat i la gent gran. Els nens més petits sovint requereixen ajuda dels adults per realitzar les AVDB, ja que encara no han desenvolupat les habilitats necessàries per dur a terme de forma independent. Les AVDB poden incloure les següents activitats: alimentar-se, banyar-se, vestir-se, treballar. Es poden utilitzar equips i dispositius d’adaptació per millorar i augmentar la independència en la realització de les AVDB.

No realitzem serveis d'interinatge de 24 hores.
No realitzem serveis nocturns de llarga durada.

A Tracta’m Bé, en som conscients de la importància i de la responsabilitat que recau sobre la figura del cuidador principal. Familiars que assumeixen el rol de cuidadors i que es fan càrrec de moltes feines relacionades amb la cura del familiar malalt.

Més informació
Administrar medicació per via oral, tòpica i rectal, així com tractaments locals de fred i calor amb el material que requereix cada tècnica i prescripció. En aquest servei es vetlla per a la correcta administració i ús dels medicaments de cada usuari. També la presa de constants vitals, temperatura, freqüència respiratòria, tensió arterial i la freqüència cardíaca, si l’estat de l’usuari ho requereix i per prescripció.

Més informació
També incloem dintre dels nostres serveis  a domicili cures de caràcter senzill, entre les que s’inclouen les cremades, així com valorar la seva gravetat podent, d’aquesta manera, derivar a l’usuari als professionals sanitaris. Dins de les cures hi ha la detenció d’hemorràgies ja que, si és greu, es considera d’una urgència vital.

Més informació
La higiene personal engloba tot el cos de l’usuari i té molts petits detalls, es seleccionen productes,materials i utensilis segons l’estat de la persona. És un servei on té tanta importància una bona praxis com l’actitud en el moment de dur-la a terme. La higiene personal és molt rellevant tant per prevenir i controlar infeccions com per el benestar psicològic i físic de l’usuari. S’ha de precisar els tipus d’atencions higièniques necessàries segons l’estat de salut i nivell de dependència, identificant les condicions que ha de reunir el seu entorn. Tenim en compte quin tipus de llits, accessoris i ajudes tècniques per a l’higiene i el descans hi ha en el domicili per treure’n el màxim rendiment al material que tenim al nostre abast.

Més informació

Perruqueria des de fa 11 anys i dedicada completament a la bellesa de les persones.
Tracte molt personalitzat per a cada estil diferent.
Es realitzen tot tipus de tractaments tècnics, metxes, color.
Tractament de keratina.
Extensions.
Talls.
I tot tipus d’assessorament per als cabells.

C/ Josep Coroleu 33 de Vilanova i la Geltrú.

Ara també a domicili!

Més informació
L’objectiu de la fisioteràpia és acompanyar la salut des de la prevenció i el tractament de les possibles alteracions de la salut, mitjançant mitjans físics, principalment les mans del fisioterapeuta, per tal de millorar la funcionalitat i qualitat de vida de les persones en totes les etapes de la seva vida.

Més informació
Més informació
Més informació
Més informació

A Tracta’m Bé els serveis de cangurs també els incloem dins de l’acompanyament. És un servei que no exclou cap edat, des dels més petits fins a les persones d’edat més avançada poden beneficia-se.

Més informació
Un dels serveis de Tracta’m Bé són les compres ( per supervisió amb l’usuari o per encàrrec) i l’elaboració d’àpats dins del domicili, aplicant amb el màxim rigor tècniques d’higiene alimentaria, sistemes i mètodes de conservació dels aliments.

Com sempre i en tots els nostres serveis, afavorim i facilitem que l’usuari en estat de dependència, des del més petit fins al més gran participin i col.laborin en aquestes tasques.

Més informació
Les Activitats de la Vida Diària Bàsiques (AVDB), sovint referides només com a activitats de la vida diària o AVD, és un terme utilitzat en l’assistència sanitària per referir-se a les activitats de cura personal quotidiana de les persones. Les AVDB es defineixen com les coses que normalment fem. Com és alimentar-nos, banyar-nos, vestir-nos, treballar. Es poden utilitzar equips i dispositius d’adaptació per millorar i augmentar la independència en la realització de les AVDB.

Més informació